За скейт парка в район „Младост“ 0

Представители на  „Скейт клуб Варна“ се срещнаха с мен, за да споделят проблем относно експлоатацията на скейт парка в район „Младост“ или по-точно за невъзможността за експлоатацията му и аз искам да дам публичност на този проблем.

Скейт паркът, който се намира в района, е бил възложен от Община Варна на фирма „Инжстрой“, като нито възложителят, нито изпълнителят са спазили указанията на експертите относно изпълнението на проекта и към момента тази няколко милионна инвестиция е неизползваема. Освен това младите хора в деветдесет хиляден район нямат място за каране на скейтборд и са принудени да слизат чак до Морската градина или в закрития скейт парк в бившата сградата на Полиграфията в центъра на града.

Преди да Ви запозная с фактологията държа да отбележа, че именно един от тези варненци е проектирал и участвал в изграждането на скейт парка в Бургас. Той сподели, че при личната си среща с кмета на града е срещнал пълно съдействие от страна на местната власт и в Бургас, за разлика от Варна, всички предписания по изграждането на парка са били стриктно спазени. Така изглежда паркът в Бургас след завършването му:

А какво се е случило във Варна?
Предложеният в проекта шлайфан бетон е заменен с асфалтова настилка и замазка върху ниска марка бетон.  Не са изпълнени също и преместваемите съоръжения, които са неразделна част от проекта.

Поправка на разрушените места е безсмислена. Положеният бетон е с ниска марка и некачествени компоненти. На места е използвана силно ронлива, с превишено пясъчно съдържание замазка, в следствие на което положените върху него материали за поправка ще се задържат най-много 30-50 дни и тогава скейт паркът ще придобие подобен облик като на настоящия.

Още по-лошо е, че вече 4 месеца от Община Варна нямат никакво становище по отношение на исканата от тях и предоставена експертна оценка. Отговор липсва, затова искам да обърна внимание на този проблем отсега, като в случай, че стана кмет на района, се наемам да направя следните неща:

1. Да направя съответните постъпки по установения ред за залагането на този ремонт в капиталовата програма на Община Варна за 2016 г.
2. Да проведа разговори с общинските съветници от комисиите: „Младежки дейности и спорт“, „Собственост и стопанство“, „Финанси и бюджет“
3. Да направя необходимото за разглеждането на този въпрос още на една от първите сесии на Общинския съвет за 2016 г.

И така, ето я въпросната експертна оценка, изработена по искане на Община Варна, която е с входящ номер РД15016269БХ/29.06.2015 

ДО
Г-н ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ГРАД ВАРНА

ДО
Г-н НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ” ОБЩИНА ВАРНА

ДО
Г-н ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ФИНАНСИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ВАРНА

С КОПИЕ ДО
Г-жа ВАНЯ ВЪЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ОП „СПОРТ ВАРНА”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със запитване на г-н Николай Костадинов, относно състоянието на „Скейт парк Варна”, намиращ се на територията на ОСРК „Младост“, стопанисван от ОП „Спорт Варна“, ви предоставяме експертна оценка на цялостното състояние и най-вече опасните зони по настилката и уредите в упоменатия обект.

 ПО МОЛБА НА НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ
/ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ”

ОБЩИНА ВАРНА/

ИЗГОТВИЛ:
инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
/”СКЕЙТ КЛУБ ВАРНА” БЪЛГАРСКА СКЕЙТБОРД ФЕДЕРАЦИЯ/

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СКЕЙТ ПАРК В ОСРК „МЛАДОСТ“

1.Цялостна оценка

Към дата 09.05.2015 г., цялостното състояние на съоръжението се е влошило значително. Причината за това е, че при изграждането му не са използвани материали с нужното качество и технология за полагане на настилките и металните части за подобен тип съоръжения. В следствие на влиянието на атмосферните условия и ежедневната му употреба, много от най-важните зони са силно нарушени и са изключително опасни за пързаляне, най-вече за малки деца. В следствие на което посещаемостта е сведена до минимум.

2.Детайли

ml 2

Краят на бетонните уреди и хоризонталната асфалтова настилка са с прекалено голяма разлика в денивелацията. На места разликите достигат до 15-20 мм, което е изключително опасно при преминаване на колелце с диаметър 45 мм. / Допустими максимални разлики в денивелацията по БДС EN 14974A1 – 2-3 мм /

2

Видимият ръб на пирамидата е силно нарушен, вдлъбнатините са с дълбочина 15-20 мм.

3

Баланс платформа – изпадала е мазилката, а металният детайл е оголен заплашително.

45Ръб на банка – изпадала е мазилката по горната част на ръба и по настилката, а металният детайл е оголен и с отворени краища, което създава сериозна предпоставка за наранявания. Същите са изработени от профил с различно сечение и са поставени на криво при самото изграждане.

6

 

7

Сектор: хъби и шест стълби – Замазката на настилката преди стълбите и след тях е силно нарушена и създава предпоставки за сериозни наранявания. Бетонът е оголен до фракция от трошен камък с остри стърчащи върхове. 10 9 8

 

Мазилката и боята по цялата дължина на бялата стена са силно обрушени. Това не представлява голяма опасност, но е грозно и предразполага структурата към разпадане, тъй като са нарушени вододисперсионните й свойства.  Съответно подчертава цялостното отношение към мястото, имайки предвид, че тази част не е подлагана на натоварвания, от което още повече изпъкват некачествените материали и изпълнение.

11

Големи виражи – замазката на настилката по виражите и след тях е силно нарушена, оголена до фракция от трошен камък с остри стърчащи върхове, което създава предпоставки за сериозни наранявания, а преминаването през тези зони е изключително трудно заради грапавостта.

13

Стена над големите виражи – мазилката е изпадала и стърчат изолационни материали, арматура и малки остри камъни. Изключително опасно за използване! Отстоянието на арматурата от повърхностният слой на бетона не отговаря дори на изискванията в БДС, в които минималната дебелина покривен слой бетонна смес е не по-малко от 20 мм, а при изграждането на скейт паркове минимумът е 40 мм.

Последното, най-високо ниво на скейт парка, е неизползваемо. Не е поставен финишният слой асфалт, в следствие на което се получава ръб с височина 50-70мм, отделяйки го от останалата част на съоръжението /БДС за максимална фуга на разминаване 2-3мм/.

14

Стълби на големия вираж – замазката на всички стълби е изпадала, което ги прави негодни и опасни за експлоатация.

1516Банка до 8те стълби – Отчупени са големи парчета бетон / 5-15см / и е нарушена мазилката на много места, което прави уреда негоден и опасен за експлоатация.

17

Осемте стълби и банката – замазката на настилката е силно нарушена, което прави зоната негодна и изключително опасна за употреба.

18

В зоната за начинаещи, зад помещенията, има стърчащи винтове и изронени бетонни ръбове, което прави зоната негодна и много  опасна за употреба. Особено за начинаещи, които нямат добър контрол и залитат рязко във всички посоки.
3. Заключение

Горепосочените дефекти са в следствие на неспазване на заложените в проекта размери, материали и технология. Предложеният в проекта шлайфан бетон е заменен с асфалтова настилка и замазка върху ниска марка бетон.  Не са изпълнени също и преместваемите съоръжения, които са неразделна част от проекта.

Поправка на разрушените места е безсмислена. Положеният бетон е с ниска марка и некачествени компоненти. На места е използвана силно ронлива, с превишено пясъчно съдържание замазка, в следствие на което положените върху него материали за поправка ще се задържат най-много 30-50 дни. След което скейт паркът ще придобие подобен облик като настоящият.

Разположението на уредите спрямо голямата денивелация на терена не са добре преценени и липсата на преместваемите уреди затруднява значително използването на цялото съоръжение.

 4. Предложение за справяне със ситуацията

Пространството трябва да бъде препроектирано и изработено почти изцяло на ново, с адекватен за времето си дизайн, качество на материалите и изпълнение. „Скейт клуб Варна” разполага с експерти с дългогодишен опит в областта и се ангажира да ръководи и координира процеса по обновяване на съоръжението, както и да изготви адекватен и приложим архитектурен проект, в случай, че предложението бъде прието.

Мненията и препоръките ни се основават на опита, който сме изградили при проектирането и изграждането на подобни съоръжения (скейт парк в градски парк „Св.Георги“ в гр. Добрич, Скейт парк „Изгрев“ гр. Бургас, Рампа „Grindhouse“гр. София, Скейтборд уреди в закрит скейт парк „Хале 1“, Скейтборд пул в „Хале 2“ гр. Варна, Комплект преместваеми уреди “Monster energy” за „Кока кола“ България и др.). Също така мненията, препоръките и състоянието на скейт парка са съгласувани със специалист в областта на стоманобетонните конструкции.

 Благодарим ви за вниманието!

sk8 logo

 

 

 

 
Pin It Добави в Svejo

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Публикувано в за варна с етикети , , , , , . Постоянна връзка.