Постове на тема: домашно насилие

Домашното насилие срещу мъжа 0

Какво е насилие? Всяко действие или поведение насочено срещу друг човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо или емоционално страдание, може да се нарече насилие. Насилници има сред всички общности и сред мъжете и сред жените. Насилието над жените … » Прочети повече