Електронно правителство: Естония с/у България 0

От 2005 година, във всички библиотеки, училища, университети, обществени сгради, централни части и паркове на по-големите градове в Естония, има безплатен интернет достъп.
Всеки в страната гласува и плаща данъци онлайн. Използвайки специални лични карти, естонците получават достъп до почти всички публични услуги чрез интернет на специален сайт www.eesti.ee , на три езикови версии.
Личната карта на всеки естонец не само го идентифицира във физическия свят, но и работи в електронна среда, позволявайки на хората да имат достъп до почти всяка електронна услуга, включително тези на банките, компаниите за комунални услуги и дори да плащат билети за паркинг с мобилни телефони или в градския транспорт.

В естонската електронна среда са включени също така полицията и системите на училищата и здравеопазването. Колата на всеки полицейски служител е оборудвана с компютър с достъп до Интернет, както и устройства, свързани с централен сървър, от който може моментално да вземе информация за дадена кола.

Родителите пък получават информация за успеха и поведението на децата си през Интернет, имайки постоянна връзка с учителите и ръководството на училището.
Ако пострадате и се нуждаете от спешна помощ, вашата електронна карта може да даде достъп на лекарския екип до вашият здравен, Електронен картон, който съдържа цялата здравна информация за вас – епикризи, рецепти, рентгенови снимки, проведени лечения и т.н.
Повечето нотариални услуги се извършват електронно, а цялата необходима информация като ипотеки, платени данъци или свидетелство за съдимост, е достъпна онлайн.

За успеха на Електронното правителство в Естония, съществено значение има финансовият стимул. Разликата между онлайн и офлайн цените е драстична. Например: Електронните билети за градския транспорт са около 30% по-евтини от хартиените. Банките също са премахнали повечето такси за онлайн банкиране, оставяйки таксите за операции на гише.

Ето в какво се изразява Електронното правителство на Естония:

1. Единна информационна система – ЕИС
Единната информационна система за обмен на данни и информация (в реално време) както между държавните организации и служби, така и между държавата и гражданите, е аналог на българската ЕСОЕД (Единна среда за обмен на електронни документи), която е създадена за да гарантира сигурността и достоверността на всички електронни документи преминаващи през нея. Българската ЕСОЕД обаче, за разлика от естонския модел, не позволява автоматично търсене в базите данни на всички свързани с него системи и няма стандартизиран протокол за достъп до тези бази данни. Единната информационна с-ма в Естония включва над 1500 услуги и работа с повече от 80 бази данни. За предоставяне на услугите чрез  ЕИС, към системата са свързани над 500 организации и институции.
Трафикът  включва също и информационните системи на частния сектор като банки, застрахователни компании, телекомуникационни компании и др.

2. За да гарантира сигурно участие в информационното общество, Естония е въвела електронна лична карта с вграден чип, която може да се използва за криптиране на документи и за добавяне на електронен подпис.
Заедно с личната карта, всеки неин притежател получава съответно официален адрес за електронна поща под формата на име.фамилия@eesti.ee. Адресът е предназначен за официалната кореспонденция с държавата. Този адрес е също един вид “официално електронно място за пребиваване” на даденото лице.
С тази лична карта хората имат достъп до почти всяка електронна услуга в Естония (банки, държавен портал, среда на обслужване на клиентите, до компаниите за комунални услуги и т.н.).
Това щеше да се е случило и в България още през 2009, ако тогавашния премиер Станишев и съветниците му не бяха предпочели да работят със Сименс, които нямаха техническата възможност да вградят чип в новите лични карти с биометрични данни, но пък им позволиха да надуят сделката от 45 млн. евро до 116 млн. евро, без да има ефект за гражданите. Линк по случая.

3. Електронно училище (eSchool)
еSchool е лесна за използване услуга, свързваща родители, студенти, учители и училищни администратори в интернет, която предава цялата училищна информация. Така се пестят много време и средства в образователния процес.
Родителите имат достъп до точна информация, в реално време, за напредъка на детето си: те могат лесно да следят класовете, посещаемостта, домашните работи, а също и да участват в класни или училищни форуми.
Освен в полза на основните и средните училища, eSchool осигурява ценни инструменти за студентите както при кандидатстването, така и при тяхното обучение.

4. Електронна полиция (ePolice)
Полицейските коли в Естония са оборудвани с компютър, достъп до Интернет и устройства, които изпращат информация от централния комуникационен център.
С помощта на компютър и Интернет, полицейските служители имат достъп до системата на полицията, в която информацията е свързана с Единната информационна система. Благодарение на това, че полицията може бързо да се свърже с всяка една от информационните системи, може бързо да се провери всичко свързано с водача и МПС-то.
Естонските граждани от своя страна, нямат нужда да носят със себе си шофьорска книжка и застрахователен талон, защото се идентифицират само с личната си карта.
И съответно не се редят по опашки и не плащат за подновяване и на двата документа.

5. Електронно гласуване по интернет (eVoting)
Най-големият кошмар за старите муцуни в политиката и разчитащите на етно вот.
Още  през март 2007 г., повече от 90% от всички естонски избиратели са имали възможност да гласуват през интернет с помощта на националната карта за самоличност.
Системата еVoting следва всички принципи, характерни за традиционното гласуване като предимството й е, че с електронния вот по трудно може да се влияе на избирателите и да се манипулират резултатите. Тук няма купуване на гласове, няма надраскани бюлетини, за да станат невалидни, няма ръчно броене и няма значение хубаво или лошо е времето, празник ли е или не. Сядаш на компютъра и за 5 мин. си упражнил вота си.

6. Интернет банкиране (eBanking)
Електронното банкиране е част от всекидневния живот за повечето естонци, защото естонските банки предлагат цялостно решение, което позволява на клиентите да извършат всички видове сделки с парите си от техния дом, офис или всяко друго място, където има компютър и достъп до интернет.
С този тип банкиране и с една лична карта и Mobile ID, около 98% от банкови сделки в Естония се осъществяват по електронен път.
Това води до рязък спад на броя на банковите офиси, тъй като 99% от финансовите транзакции вече стават онлайн.
Преди известно време ми се наложи да търся едни парцели в Имотния регистър на Добрич и прекарах там половин работен ден, защото „колежката“, която ми трябвала, била в банката, за да вземе извлеченията. След като търпеливо изчаках 2 часа да се върне с един куп хартиени листи, тя най-спокойно ми обясни, че това било част от нейната ежедневна работа. Изчислих, че броят на работните дни в България през 2014 е точно 230. По два часа във всеки работен ден – 460 часа.
460 часа, разделени на 8 часов работен ден = на 57,5 работни дни само за един служител на българската администрация, за да получава хартиени извлечения от банката, които после друг служител проверява. Не съм изчислявал колко килограма хартия коства тази услуга и как се отразява това на природата.

7. Данъчна служба (eTax office)
Подаването на данъчна декларация онлайн отнема само няколко минути, защото единната онлайн система събира всички необходими информационни системи на едно място.
Системата идентифицира лицата с помощта на лична карта, Mobile ID или eBanking. Така не е нужно потребителите многократно да въвеждат своите данни.
В случай, че  дадено лице има право на данъчно възстановяване и всичко в данъчната му декларация е точно, парите се прехвърлят в банковата сметка на лицето за няколко дни.

Изводи:
В България за Електронното правителство до момента са похарчени около 224 милиона лева от държавния бюджет. За съжаление, в резултат на това, има съвсем малко работещи услуги.

За разлика от нас, естонците успяват да направят електронно правителство за малко пари и за кратко време, като са похарчили около 42 милиона лева ($30 млн.), от които 70% са за хардуер.

По информация на Българската асоциация по информационни технологии, именно за хардуер – кабели и железа, от 1998 до 2010 г., са похарчени 200 млн. бюджетни лева.
Проблемът там е, че тъкмо се построи мрежата и технологията вземе, че остарее. После идват новите правителства, нови схеми и айде, нов тип мрежа. И колкото и пъти да е сменян типа на мрежата, досега по тия мрежи така и никога не се случи да се обменят някакви данни. Пари има, хора има. Няма воля, няма организация.

В същото време за последните 10 години в резултат на внедряването на електронното правителство в Естония са били спестени 20 т. хартия. Затова и често естонските чиновници се шегуват пред чужденците, казвайки, че Естонското правителство използва хартията само на едно място – в тоалетната.

Ако всички администрации в България са обединени в една електронна среда, ще има 24 часов достъп до информацията, което би спестявало много нерви на хората, прекарващи деня си, обикаляйки от едно гише на друго.
Ако всички услуги се предлагаха в интернет, бихме могли да правим бизнес по всяко време и където искаме.
Пример: Регистрацията на нова фирма в Естония отнема 18 минути!

Ние българите мразим бюрокрацията. Аз, като българин, също. А можем да променим нещата. Можем!
Въвеждането на електронно правителство в България може да се случи. Едни от най-добрите IT специалисти в света са именно българи, а аз познавам тези хора, ежедневно разговарям с тях и обсъждаме много идеи.

Ако бъда избран за народен представител от Варна, ще работя приоритетно в тази насока, защото това е реформата, която осезаемо ще увеличи така говорената от всички политици прозрачност в администрацията и ще намали пагубните за страната корупция и купуване на гласове.
Единната информационна система и електронното правителство ще поставят началото на реформите във всички други сектори.

Boyan Georgiev

Благодаря!
Източници:

  • http://www.egoverlab.com/eng/Competence/xRoad
  • http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe
  • http://www.ria.ee/public/x_tee/xtkalja.ppt
  • http://microsites.oii.ox.ac.uk/ipp2010/system/files/IPP2010_Kitsing_1_Paper_0.pdf
  • http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2009/02/13/e-government-in-estonia-a-model-for-u-s.aspx
  • http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/infotech/view/20100705-279253/Estonia-exports-e-government-worldwide
  • http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/05/20/1093295_e-pravitelstvo_nishto_po-lesno_ot_tova
  • http://ime.bg/bg/articles/kolko-struwa-e-prawitelstwoto-w-bylgariq-a-kolko-w-estoniq
  • http://onlinevisia.com/
 
Pin It Добави в Svejo

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Публикувано в мислене с етикети , , , , , , , , , , , . Постоянна връзка.