Постове на тема: ханг

Уличен музикант и инструментът ханг 0

Тази летяща чиния, на която свири пичът, се нарича Hang А тук ханг и арфа.