Постове на тема: Конституция на Република България

Из Конституция на Република България 0

Да се знае, помни и рaзпространява: Чл. 38.  Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения. Чл. 39.  (1) Всеки … » Прочети повече